Las nuevas tecnologías son una herramienta imprescindible y necesaria en nuestro día a día . Estan modificando la manera en que vivimos y entendemos el mundo . Sus usos nos proporcionan una gran cantidad de ventajas : información , comunicación , aprendizaje, ocio … Pero en acceso , este consumo, puede provocar el efecto contrario al deseado :
– Sobreestimulación e inhibición debido a la incapacidad de procesar tanta información ,
– Aislamiento ,
– Aprendizajes erróneos por mala información o dificultades de aprendizaje en lectura o escritura ,
– Abandono de obligaciones escolares , laborales o familiares …

Quan podem dir que l’ús que es fa és abusiu i pot transformar-se en addicció?
La diferència entre un ús adequat i l’addicció és el grau d’interferència que les noves tecnologies poden tenir en la vida quotidiana de la persona. La conducta addictiva influeix en l’estat emocional i social de la persona i pot provocar deterioraments clínicament significatius. Els primers símptomes solen ser l’increment del consum, la tendència a l’aïllament trencant progressivament les relacions socials reals, la disminució del rendiment acadèmic o laboral, o l’agressivitat i l’ànim irritable quan no es té el contacte amb l’objecte d’addicció (mòbil, videoconsola, ordinador, tauleta …) o quan no s’està ‘consumint’.

índicePara iniciar el tractament, com tota addicció, l’abús de les noves tecnologies, necessita el reconeixement del problema i motivació pel canvi per part de l’afectat perquè aquest sigui efectiu. El tractament d’aquest abús s’ha de donar a diversos nivells (pacient, família, entorn) i sempre ajustar-se a les característiques del pacient. Caldrà tenir en compte sobretot l’edat de l’afectat i fer una anàlisi de les causes que han propiciat l’addicció.
Un cop feta una avaluació clínica al pacient (història evolutiva, personalitat, adaptació a l’entorn …) es donaran les pautes d’intervenció ajustades que poden basar-se en entrenament en autocontrol, treball de l’autoestima, reforç d’altres conductes, entrenament en habilitats socials, relaxació o teràpia de grup que fomenti l’acceptació i la motivació per al canvi.