Nutrició

Menjar és una acció que cal fer cada dia i els aliments són font d’energia i de nutrients, indispensables per a la vida. Ara bé, la ingesta d’aliments pot estar condicionada per molts factors, entre d’ells, l’econòmic, el social, el psicològic, etc.

Tot i això, en moltes ocasions, aquesta acció tan quotidiana pot ser incorrecta fins al punt de generar en l’organisme una proporció inadequada de nutrients i energia, que pot comportar l’aparició de patologies.

T’ajudem

Per tal de realitzar un correcte abordatge nutricional, cal contemplar els factors que mouen a la persona a menjar d’una determinada manera (ansietat, estrès, creences, ambient etc.) i valorar el seu estat de salut, per determinar si hi ha alguna disfunció fisiològica o patològica.
Durant el tractament, l’educació nutricional és imprescindible per a que la persona pugui mantenir unes futures pautes de nutrició adequades, en funció de la seva patologia, prevenint així la possible aparició d’altres patologies.
Al Gabinet Psicològic Romeu vostè disposarà d’una professional que és experta universitària en Nutrició Humana i Dietètica, a més de llicenciada en Ciència i Tecnologia dels Aliments, i que treballa juntament amb la resta del nostre equip facultatiu en tots aquells trastorns on l’alimentació està implicada.

El nostre telèfon d'atenció al pacient és el 937888939

Pots comprovar si el teu cas s’ajusta preliminarment al quadre clínic amb el nostre test online o reservar una cita.

Si tens problemes de temps o mobilitat o bé ho prefereices utilitza els nostres serveis online també disposem d’un formulari de contacte.

Procés que utilitzem

Primera visita

L’objectiu principal de la primera visita és la realització de l’anamnesi general i nutricional, que resumeix tota la informació rellevant de l’alimentació del pacient i realitzar les mesures antropomètriques diverses: càlcul de l’Índex de Massa Corporal o IMC, l’anàlisi de la proporció de greix i d’aigua corporal, les mesures del diàmetre de zones clau de la figura i també el mesurament de les diferències entre la part superior i inferior de cos.

Tractament

El tractament consisteix en la supervisió i millora de les pautes ja iniciades en la primera visita, mitjançant la realització de les visites de seguiment, que s’acostumaran a ser de periodicitat quinzenal, en funció de l’evolució del cas clínic i sempre de comú acord entre el professional i el pacient. En el seguiment s’analitzarà l’eficàcia del tractament establert i l’evolució general del pacient, així com s’aniran donant pautes d’educació nutricional.

Intervenció en equip: psicològica i / o metgessa

Al casos necessaris, la nutricionista podrà decidir la conveniència d’aconsellar al pacient un abordatge paral·lel per part de la resta de l’equip facultatiu del Gabinet. Això serà més habitual quan es detectin mecanismes psicopatològics que causen o mantenen la problemàtica alimentària, o bé quan el cas requereixi una avaluació mèdica amb una prescripció medicamentosa específica.

Finalitza el tractament un cop resolta la problemàtica

Trastorns psicològics que tractem
  • Seguiment i tractament nutricional en persones que pateixen Trastorns de la Conducta Alimentària (TCA) com l’Anorèxia i la Bulímia nervioses, el trastorn del afartament o l’Obesitat.
  • Establiment de pautes alimentàries correctes en situacions d’alteració emocional d’origen ansiós, depressiu, també en el cas de problemes d’impulsos o d’addiccions tòxiques.
  • Seguiment i tractament nutricional en el cas d’observar un lleuger sobrepès o infrapès.
  • Orientació nutricional en estats patològics com la diabetis, o bé malalties inflamatòries intestinals, celiaquia,etc.
  • Orientació nutricional per a tenir una alimentació equilibrada i prevenir patologies, dirigit a persones que volen millorar els seus hàbits alimentaris o que estan en situacions especials, com l’embaràs, la menopausa o en el cas d’atletes d’alt rendiment.

Contacta amb nosaltres!