Neuropsicologia

La Neuropsicologia Clínica és un camp d’aplicació de la psicologia que té com a finalitat descriure, diagnosticar i tractar les alteracions cognitives, conductuals i emocionals causades per una alteració estructural i / o funcional del sistema nerviós central. En aquest sentit, les funcions cognitives són les capacitats mentals, com ara la rapidesa de pensament, la concentració, la memòria, la resolució de problemes, la comprensió i l’ús del llenguatge, entre d’altres.

T’ajudem

En certes ocasions, algunes persones poden observar que no rendeixen que s’esperava, a causa de dificultats d’atenció i concentració, baixa velocitat en el processament de la informació, dificultats de memòria i aprenentatge, problemes visoespacials i de percepció, dificultats per organitzar-se, planificar i abstreure informació, o fins i tot a causa de problemes de comunicació, baixa motivació o falta d’iniciativa. Aquestes dificultats cognitives poden presentar-se de la mateixa manera en adults com a nivell infantojuvenil. En els adults, poden observar-se arran de queixes de pèrdua de funcions cognitives, per exemple en els trastorns de l’estat de l’ànim, després d’una lesió cerebral o patologia neurològica (accidents vasculars, tumors, epilèpsia, etc.) així com en persones de edat avançada on hi ha sospita de deteriorament cognitiu. En els nens aquestes dificultats vénen lligades habitualment a trastorns del neurodesenvolupament (TDAH, dislèxia, trastorn de l’aprenentatge no verbal -TANV-, trastorn específic del desenvolupament del llenguatge, síndrome d’Asperger, entre d’altres) els quals són una de les causes més freqüents de dificultats en els aprenentatges escolars, en la conducta o en la interacció social.

El nostre telèfon d'atenció al pacient és el 937888939

Pots comprovar si el teu cas s’ajusta preliminarment al quadre clínic amb el nostre test online o reservar una cita.

Si tens problemes de temps, mobilitat o bé ho prefereix, utilitza els nostres serveis online també disposem d’un formulari de contacte.

Àrees neuropsicològiques que atenem i tractaments que realitzem

Assessorament Neuropsicològic

En l’abordatge neuropsicològic, primer es realitza una història clínica neuropsicològica, recopilant la màxima informació rellevant possible. Posteriorment, es dissenya i explica i un pla d’avaluació, i s’establiran les bases per a una eventual intervenció terapèutica, segons els resultats de l’avaluació.

Evaluació Neuropsicològica

Un cop realitzada la selecció dels tests i d’altres tècniques de mesurament neuropsicològiques pertinents, s’efectua la passació de la bateria de proves neuropsicològiques, amb una durada habitual d’entre 1 i 4 sessions, segons la dimensió de l’avaluació i l’estat cognitiu del pacient. Després d’una sessió de comunicació de resultats i, si ho demana el pacient, de l’emissió de l’informe avaluatiu corresponent, es concreta i explica el diagnòstic neuropsicològic, el pronòstic i l’orientació terapèutica, que pot comprendre rehabilitació neuropsicològica i estimulació cognitiva.

Rehabilitació Neuropsicològica

Consisteix en una intervenció terapèutica que té l’objectiu d’optimizar la recuperació de las funcions cognitives afectades, així com facilitar estrategies que permetin compensar els dèficits cognitiu-conductuals.

Contacta amb nosaltres!