Orientació escolar

La Orientació Escolar constitueix un tipus d’intervenció professional de màxima rellevància en un Gabinet Psicopedagògic, donada la transcendència que implica per als joves que reben aquest tipus informació. En aquest sentit, els resultats obtinguts solen influir en el procés de presa de decisions del subjecte de com encarrilar el seu propi futur escolar i professional.

T’ajudem

En el Gabinet Psicològic Romeu abordem aquesta intervenció treballant en equip, entre la psicopedagoga, la psicòloga infantojuvenil i el psicòleg clínic. Aquest tipus d’orientació té l’objectiu d’ajudar els alumnes que tenen al voltant d’uns 15 o 16 anys a decidir sobre què fer en el seu futur, és a dir, a què poden optar des que acaben l’ensenyament secundari obligatori (ESO) cap a endavant.
Després de realitzar una triple avaluació d’aptituds, caràcter i preferències professionals, en el cas que vulguin seguir estudiant, escoltarem quins són els temes més interessants per a l’alumne i buscarem a quin tipus de via pot apropar-se més per poder aconseguir el seu objectiu. En aquest cas, les diferents vies, poden ser: cicles formatius de grau mitjà, batxillerat, cicles formatius de grau superior o / i universitat.

El nostre telèfon d'atenció al pacient és el 937888939

Pots conèixer per avançat el tractament que realitzem o bé reservar una cita.

Si tens problemes de temps, mobilitat, o bé o prefereixes, pots usar els nostres serveis online també disposem d’un formulari de contacte.

Quina és la nostra forma de treballar?

Estudiem el seu bagatge formatiu

Per orientar millor l’alumne també tindrem en compte els resultats a nivell escolar duts a terme fins ara, ja que depèn de quins siguin, serà més viable triar una opció o una altra. A més, informarem a l’alumne de quines sortides professionals pot tenir si arriba a estudiar el que realment desitja i d’aquesta manera planificar millor el seu futur i donar-li unes expectatives a seguir.

No és el seu desig de seguir amb els estudis després de graduat escolar?

Si l’alumne no vol seguir amb els seus estudis i un cop aconseguit el graduat escolar vol introduir-se al món laboral, també l’ajudarem a saber què és el que realment vol fer, el que més el motiva ja que llocs de treball pot optar segons les seves interessos. Encara que sempre intentarem convèncer els alumnes a que almenys facin uns estudis més focalitzats en les seves prioritats perquè en el seu futur puguin optar a un ampli ventall el qual li ofereixi diverses opcions per aconseguir un millor lloc de treball.

Informe d'Orientació Psicopedagògica

A la fase final de l’orientació, s’emetrà un informe d’Orientació Psicopedagògica, previ consentiment de la persona responsable de l’alumne, on constaran tots els resultats obtinguts i les recomanacions donades a la persona interessada. Aquest informe és de summa importància, ja que permet una futura comparació amb eventuals avaluacions que es puguin realitzar en diferents èpoques de la vida de l’estudiant / professional.

Contacta amb nosaltres!