Ludopaties

La Ludopatia o Joc Patològic consisteix en la pèrdua de control davant de la necessitat incontrolable i addictiva de jugar per guanyar diners, interferint significativament en la vida personal, laboral, econòmica i familiar.

La ludopatia compleix les característiques principals d’una conducta addictiva, agreujada per les importants pèrdues econòmiques que genera progressivament i de forma exponencial, amb enganys i manipulacions a l’entorn laboral, social i familiar.

Moltes persones amb un trastorn ludòpata no s’adonen del problema que tenen fins que ja els ha perjudicat greument, ja que han passat del joc habitual al patològic de forma progressiva, s’han acostumat a jugar per relaxar-se i no pensar en els problemes habituals, “desconnectant” de tot i experimentant un plaer de la “descàrrega adrenalínica” pròpia del reg del guany econòmica. En conseqüència, quan comencen a patir els efectes en la pròpia economia i volen disminuir o deixar la conducta del joc, s’adonen que no poden i menteixen per continuar jugant i recuperar els diners que han perdut, potenciant i empitjorant l’espiral de l’addicció .

En l’actualitat són cada vegada més habituals les conductes ludòpates en el context virtual d’internet, les anomenades ciberludopaties . Els mecanismes psicològics per a la seva instauració són els mateixos que en el joc patològic clàssic, a diferència que pot resultar molt més ràpid el pas de l’abús a la dependència, donada la seva privacitat i possibilitat d’anonimat en la consecució dels episodis.

Contacta amb nosaltres!