Trastorns Psicòtics

Han estat un dels àmbits clínics on la psiquiatria ha avançat més en els darrers decennis, a partir del desenvolupament de les actuals generacions de psicofàrmacs, cada vegada millors i més eficaços en el tractament dels anomenats trastorns mentals severs (TMS).

La teràpia psicològica ha quedat tradicionalment fora d’aquest àmbit psicopatològic. No obstant això, més modernament i dins el paradigma de la teràpia cognitiva i cognitivoconductual, s’ha anat introduint un criteri psicoterapèutic més pluridisciplinar, on la teràpia psicològica complementa el tractament psiquiàtric en una majoria creixent de pacients, observant uns millors i més consistents resultats terapèutics. És el que s’anomena Tractament Psicològic Integrat o IPT.
Està basat en el model anomenat de diàtesi o vulnerabilitat – estrès, que considera que els factors de vulnerabilitat s’activen quan el subjecte experimenta situacions estressants, i on l’objectiu del tractament psicològic serà la reducció de tals estressants.

Contacta amb nosaltres!