Trastorns del son

Molts dels Trastorns del Son estan originats per les tensions que acumulem durant el dia i per hàbits de son incorrectes.

Les alteracions del son poden derivar cap a trastorns durant el dia que, a més de disminuir la qualitat de vida, també cansen dificultats, com la manca de concentració, baixa productivitat, irritabilitat, somnolència i mala memòria, que poden augmentar la probabilitat de patir accidents laborals o de trànsit. D’altra banda, s’han fet diversos estudis que conclouen que la manca de son crònica pot accelerar l’envelliment cel·lular, ja que el somni inhibeix l’acció dels radicals lliures.

Hi ha diverses causes que provoquen el trastorn del son: trastorns depressius, patologies pròpies de la son, canvis d’horari, consum excessiu de begudes excitants, malalties mèdiques, etc. Tot i això, encara que desapareguin les causes inicials, de vegades el trastorn del son persisteix perquè les causes que el mantenen són diferents a les que el van originar.
Per exemple, un trastorn del son pot començar arran dels pensaments que es puguin tenir sobre preocupacions familiars que angoixen a la persona i no el deixen dormir. Però a mesura que porta diversos dies sense dormir bé, pot tenir pensaments angoixants sobre el mateix somni, com ara: “Porto 45 minuts al llit i encara no m’he adormit”, “Demà estaré cansat i no aguantaré tot el dia” , “Ara aniré al llit però no podré dormir”, “si no m’adormo de seguida, demà ho passaré fatal”, “He de dormir com sigui”. Tots aquests pensaments, que són normals quan una persona porta dies o setmanes sense dormir bé, són ansiògens i provoquen que la persona no s’adormi o tingui un somni fràgil i lleuger. Si portem més d’una setmana amb problemes de son, està indicat acudir a un especialista per evitar que el problema es torni crònic.

Contacta amb nosaltres!