La infància és l’etapa més bella de l’evolució cap a la maduresa , en què hi ha una gran vulnerabilitat que ha de ser protegida . Es considera que la família és la primera força ( en el temps i per la seva transcendència ) que intervé modulant les experiències infantils determinant conductes i participant en la personalitat progressiva , és en ella on ens hem de centrar per donar explicació a les conductes i comportaments de nostres menors .

Sigui quin sigui el membre de la parella ( mare o pare ) amb qui convisqui el nen s’ha de garantir la relació amb tots dos després de la separació , els règims de visites tenen diverses i importants funcions psicològiques per al desenvolupament de la infància , les visites protegeixen els drets del menor d’accés al progenitor que no té la custòdia , igual que els d’aquest últim , així mateix , es protegeix el vincle emocional entre l’infant i els seus progenitors , ja que se li proporcionen models de rol alternatius i , finalment , es permet al progenitor que té la custòdia que descansi de la seva responsabilitat en la criança .

El problema sorgeix no pel fet que els pares , responsablement , decideixin posar fi a la seva vida en comú , sinó quan es fan partícips als seus fills i filles dels conflictes que ha generat la separació . Llavors els nens es veuen immersos en els problemes dels adults , prenent partit en el conflicte , passant a formar part dels blocs enfrontats , i reproduint les disputes dels grans. En aquests casos , l’opinió dels menors estarà mediatitzada , en major o menor grau , pel problema en què estan immersos i per les pressions que estan rebent .

En determinats casos , és fàcil apreciar com el nen adquireix un paper protector del progenitor a qui sent com més feble , ” el perdedor o l’abandonat ” , exercint una funció defensora que no li correspon . Aquesta funció pot portar fins i tot a rebutjar qualsevol contacte amb l’altre progenitor , justificant la seva postura davant totes les instàncies que li demana explicacions , inclòs el jutge .

D’altra banda , els menors embolicats en una situació de ruptura familiar conflictiva pateixen una aguda sensació de xoc , de por intensa , tenyit tot això per un sentiment de profunda confusió , amb conseqüències negatives a nivell psicoemocional i conductual .

Aquests menors presenten , sovint , sentiments d’abandó i culpabilitat , rebuig , impotència i indefensió , inseguretat , així com estats d’ansietat i depressió i conductes regressives , disruptives i problemes escolars .

De vegades , els pares que es divorcien realitzen comentaris denigrants i negatius sobre l’altre progenitor . És habitual que això passi alguna vegada en tot divorci , quan el dolor i la frustració empenyen més que la raó . Però si succeeix de manera contínua , ens trobem amb un intent d’educar el fill en l’odi cap a l’altre progenitor.A això en diem Síndrome d’Alienació Parental .

La Síndrome d’Alienació Parental ( SAP ) és un trastorn caracteritzat per un conjunt de símptomes que resulten del procés pel qual un progenitor transforma la consciència dels seus fills , mitjançant diferents estratègies , a fi d’impedir , obstaculitzar o destruir els seus vincles amb l’altre progenitor , fins a fer contradictòria amb el que hauria d’esperar de la seva condició.

Al principi , el pare que porta a terme l’educació en l’odi realitza comentaris malintencionats sobre l’altre , denigrant-lo , fins que el menor els interioritza i expressa , per si sol , el seu rebuig a tenir contacte amb ell . A aquest pare o mare li direm el progenitor alienador . Al costat dels comentaris , el progenitor alienador comença a interferir en els contactes del fill amb l’altre progenitor , no fent-li arribar els regals que li mana , interferint en les trucades telefòniques , entorpint el temps de convivència de tots dos o encoratjant a que sigui desobedient , desautoritzant en decisions importants en la vida del fill .

Quan això passa , el nen es veu forçat a prendre partit . Uns nens solen fer dos mons separats , no comentant res del que passa a casa d’un dels seus pares a la casa de l’altre . D’aquesta manera diu a cada un el que vol sentir . Altres nens aprofiten temporalment la falta de comunicació per treure partit de la situació , però , tant uns com altres , tard o d’hora es veuen forçats a prendre partit pel bàndol més agressiu .

Al principi solen reproduir els retrets que el pare alienador ha realitzat. D’aquesta manera , el progenitor rebutjat contempla perplex com el seu fill fa comentaris que ja ha escoltat en boca de la seva exparella .

Després, el nen comença a sentir-se incòmode quan ha d’anar a casa del pare rebutjat , posa qualsevol excusa , disminueix la comunicació i , quan aquest li pregunta respon de manera agressiva perquè considera que s’està posat en la seva vida .

Finalment , el menor és el que porta a terme la campanya de rebuig i injúries , afirmant que és ell el que , de manera autònoma , ha arribat a aquesta postura . Mentrestant, el progenitor alienador , que va iniciar l’educació en l’odi cap a l’altre , afirma que ell no pot fer res per convèncer el seu fill , i que és aquest el que ha decidit , per si mateix , no tenir contacte amb l’altre pare . A això en diem un fals conciliador .

És llavors quan el nen deixa de ser arma llancívola i es converteix en infanteria , rebutjant tant al progenitor , com als seus avis , oncles , cosins o qualsevol persona relacionada amb aquesta branca familiar .

La recomanació fonamental per al progenitor rebutjat és evitar que es trenqui el vincle . Per breu que sigui el temps que passa amb el seu fill sempre és millor que no compartir res. Mentre mantingui el vincle hi ha una porta oberta al diàleg .

Els comportaments i estratègies que el progenitor alienant posa en joc solen ser subtils , a continuació es resumeixen alguns dels més freqüentment trobats :

– Refusar passar les trucades telefòniques als fills

– Organitzar diverses activitats amb els fills durant el període que l’altre progenitor normalment ha d’exercir el seu dret de visita

– Presentar al nou cònjuge als fills com la seva nova mare o el seu nou pare

– Interceptar el correu i els paquets enviats als fills

– Desvaloritzar i insultar a l’altre progenitor davant dels fills

– Refusar informar l’altre progenitor a propòsit de les activitats en les quals estan implicats els fills ( partits esportius , actuacions teatrals , activitats escolars … )

– Parlar de manera descortès del nou cònjuge de l’altre progenitor

– Impedir l’altre progenitor el exercir el seu dret de visita

– ” Oblidar ” d’avisar a l’altre progenitor de cites importants ( dentista , metge , psicòleg , … )

– Implicar al seu entorn (la seva mare , el seu nou cònjuge … ) en el rentat de cervell dels fills

– Prendre decisions importants a propòsit dels fills sense consultar a l’altre progenitor (elecció de la religió , elecció de l’escola ) .

– Canviar ( o intentar canviar ) els seus cognoms o els seus noms

– Impedir l’altre progenitor l’accés als expedients escolars i metges dels seus fills

– Anar-se’n de vacances sense els fills i deixar-los amb una altra persona , encara que l’altre progenitor estigui disponible i voluntari per ocupar-se’n

– Explicar als fills que la roba que l’altre progenitor els ha comprat és lletja i prohibir posar-se-la.

– Amenaçar amb càstig als fills si s’atreveixen a cridar , a escriure o contactar amb l’altre progenitor de la manera que sigui

– Retreure l’altre progenitor el mal comportament dels fills .

Si bé és cert que per fer una campanya de desacreditació respecte al progenitor alienat , el alienador ha de ser conscient dels actes que realitza , també és cert que sovint , aquest no és plenament conscient que s’està produint un dany psicològic i emocional en les seves fills / es, i de les conseqüències que això tindrà a curt i llarg termini en el o la menor .

És possible identificar diferents nivells d’intensitat en el rebuig que mostren els nens i nenes afectats pel SAP : rebuig lleu , moderat i intens :

– El rebuig lleu es caracteritza per l’expressió d’alguns signes de desgrat en la relació amb el pare o la mare . No hi ha evitació i la relació no s’interromp .

– El rebuig moderat es caracteritza per l’expressió d’un desig de no veure al pare o la mare acompanyat d’una recerca d’aspectes negatius del progenitor rebutjat que justifiqui el seu desig . Nega tot afecte cap a ell i evita la seva presència. El rebuig es generalitza al seu entorn familiar i social . La relació es manté per obligació o s’interromp .

– El rebuig intens suposa una consolidació cognitiu dels arguments que el sustenten . El nen se’ls creu i mostra ansietat intensa en presència del progenitor rebutjat . El rebuig adquireix característiques fòbiques amb fortes mecanismes d’evitació . Pot aparèixer simptomatologia psicosomàtica associada .

El rebuig pot aparèixer immediatament després de la ruptura o en períodes posteriors que poden arribar a diversos anys després , generalment associats a moments concrets del nou cicle evolutiu familiar . D’aquesta manera es distingeixen , seguint a diferents autors , dos tipus de rebuig en funció del moment en què apareixen : primari i secundari, que configuren una dinàmica relacional .

Aquest article ens introdueix a la Síndrome de l’Alienació Parental i ens convida a reflexionar sobre les possibles conseqüències que pot tenir en el menor . En una propera entrada al bloc s’analitzaran aquestes conseqüències.