La lectura infantil

A tots el pares ens resulta difícil motivar els nostres fills perquè gaudeixin de la lectura, però és una cosa que nosaltres hem de promoure per tots els beneficis que això comporta, així com: Potenciar el nivell intel·lectual Potencia la imaginació Aumnetar el lèxic...

El meu fill no parla, és tímid o presenta mutisme selectiu?

Heu sentit parlar alguna vegada del mutisme selectiu? Possiblement no, ja que hi ha un percentatge baix de nens que actualment el presentin. En diverses ocasions, nosaltres, com a pares observem al nostre fill en tot moment i pot ser que vegem que no és xerraire i que...

Retrard en la parla

Normalment, els nens aproximadament als tres anys ja tenen establert un llenguatge d’acord amb les seves regulacions gramaticals, tot i que les nenes solen ser més precoces que els homes en la seva adquisició. Per tant, si al voltant dels dos anys i mig un nen...

Els nens prematurs poden tenir problemes de llenguatge

Sumada a totes les complicacions ja conegudes per les que ha de travessar un nadó prematur, és a dir, un nen que va néixer amb menys de 37 setmanes de gestació, ara es coneix que aquests petits podrien manifestar en el seu desenvolupament grans problemes de...