Sumada a totes les complicacions ja conegudes per les que ha de travessar un nadó prematur, és a dir, un nen que va néixer amb menys de 37 setmanes de gestació, ara es coneix que aquests petits podrien manifestar en el seu desenvolupament grans problemes de llenguatge, comparats a aquells nens que tenen la sort de néixer a terme.

Això es va poder conèixer gràcies a un nou estudi dut a terme per l’Acadèmia estadunidense de Pediatria. Tot el projecte va estar a càrrec d’Inge L.van Noort-van der Spek, qui de moment va declarar que si bé es coneixen les possibilitats no se sap encara si aquests problemes de llenguatge poden disminuir, empitjorar o mantenir-se estable al llarg del temps i de la seva vida.

Segons les dades que emet la World Health Organization, hi ha un total de 13 milions de nadons al món que neixen de forma prematura cada any, i que com prematurs tenen serioses possibilitats de desenvolupar discapacitats importants com ara retard mental, paràlisi cerebral, disfuncions visuals i auditives greus, o trastorns d’aprenentatge i com sabem ara, de llenguatge.

Per desenvolupar la investigació es va treballar amb una base de dades d’estudis publicats entre el període comprès per gener de 1995 i març del 2011, realitzats en base a les funcions del llenguatge en nens nascuts abans de temps. La idea original era la de determinar quin és el curs de desenvolupament de les funcions de la parla en aquests nens nascuts de manera prematura, comparats als nens nascuts amb un temps mitjà de gestació.
Es van realitzar comparatives i les diferències entre els dos grups van demostrar que es feien més evidents sobretot cap a les edats entre els 3 i els 12 anys. Els investigadors van comentar la importància de realitzar una detecció oportuna d’aquest tipus de problemes en els nens i realitzar, una intervenció a temps per tractar els problemes de llenguatge en aquesta creixent i vulnerable població de nens prematurs, ja que d’aquesta manera només es poden prevenir problemes emocionals i socials, dèficits d’aprenentatge, problemes de conducta i de desenvolupament personal, podent arribar a evitar la necessitat d’educació especial.
Concretament, els nadons prematurs van trobant serioses dificultats amb la funció d’un llenguatge complex a mesura que van creixent, pel que és necessari tenir en compte aquesta possibilitat en el seguiment mèdic del desenvolupament d’aquest tipus de nens.

Per saber més sobre el tema podeu visitar el següent enllaç:

http://www.sap.org.ar/docs/congresos/2010/neo/martineztrastornos.pdf