Aquesta setmana la majoria dels alumnes que han acabat el Batxillerat s’enfronten a la selectivitat. Aquesta prova d’accés a la universitat es viu sovint amb inquietud per tota la pressió que l’estudiant pot sentir a sobre. L’ansietat i angoixa davant els exàmens són situacions comunes que molts alumnes viuen en les avaluacions durant tot el curs.
Aquestes reaccions emocionals negatives i incòmodes davant l’anticipació d’una situació estressant com és un examen, no s’ha de viure com una ‘normalitat’ ni passar per alt. És cert, que està demostrat que cert grau de tensió anticipatòria és positiu perquè serveix per mantenir actives les facultats intel·lectuals, físiques i emocionals, a més de millorar el rendiment; però aquesta tensió pot convertir-se fàcilment ansietat, i donar-se l’efecte contrari: una avaluació es converteix en un fet amenaçant que es viu com una cosa insuperable, i a la qual es dóna una importància exagerada.

Els principals símptomes no s’allunyen dels que qualsevol nen o adolescent podria tenir en passar per un altre procés ansiós de diferent origen. Podem veure que hi ha pèrdua de gana, o descontrol alimentari (menjar entre hores o moltes quantitats de forma ansiosa), alteració del son amb dificultats de conciliació, malsons o dormires poc profunds, estat d’ànim irritable i pensaments negatius i catastròfics quan es pensa en els futurs resultats de l’avaluació.
índiceEn aquest cas, pot ser necessari iniciar una intervenció dirigida a la disminució de l’estat ansiós, portant a terme tècniques de relaxació, i de reestructuració cognitiva cap als pensaments negatius associats a un examen. A més, seria recomanable dotar l’estudiant que pateix ansietat i estrès davant de situacions avaluatives de recursos a nivell organitzatiu, de planificació i de tècniques d’estudi per afrontar els exàmens amb més tranquil·litat i seguretat.