Gaudir d’un bon estat de salut no és simplement l’absència de malaltia, sinó el benestar físic, mental i social. Aquest benestar és determinat per diversos factors com són: la biologia humana, el medi ambient i l’estil de vida. Cal doncs, tenir una visió àmplia de la salut per a entendre i poder tractar a cada persona des dels diferents àmbits: biològic, psicològic i social.
L’alimentació forma part de l’estil de vida de les persones, i consisteix a obtenir de l’entorn productes ja siguin processats o no, els aliments. Un cop s’han ingerit aquests productes, l’organisme comença un procés involuntari on els aliments es transformen en nutrients i s’incorporen a les estructures fisiològiques de l’organisme. Aquesta assimilació de nutrients, la nutrició, ha de determinar l’estat estructural, energètic i també anímic de l’individu.

Una malnutrició sostinguda en un temps més o menys llarg, comporta l’aparició de disfuncions o patologies com ara: diabetis mellitus tipus 2, hipertensió arterial, obesitat, anèmia, alteracions hormonals, síndrome metabòlica, alteracions de l’estat d’ànim, etc. És a dir, provoca una mala salut.
Per entendre com prevenir o curar la malnutrició, cal comprendre el que la provoca. Pot estar causada a grans trets per dos factors; per la mala alimentació de l’individu, conseqüència del desconeixement, de la comoditat, de l’estrès, de disfuncions anímiques o psicològiques, etc. O ve pot existir alguna disfunció fisiològica com ara intoleràncies, al·lèrgies, diabetis mellitus tipus I, etc., que provoquin una mala digestió i / o assimilació de nutrients.
Sigui quina sigui la causa de la malnutrició, des de la nutrició i la dietètica, cal valorar què és i què comporta, per elaborar un tractament dietètic. Aquest tindrà l’objectiu d’ensenyar a utilitzar els aliments adequats per a cada individu i així arribar a tenir un bon estat nutricional, que serà determinant per tenir una bona salut.