La síndrome d’alienació parental

La infància és l’etapa més bella de l’evolució cap a la maduresa , en què hi ha una gran vulnerabilitat que ha de ser protegida . Es considera que la família és la primera força ( en el temps i per la seva transcendència ) que intervé modulant les experiències...

Psicología Forense y maltrato psicológico

Cada vegada són més els jutges que valoren l’aportació d’informes o peritatges psicològics per part dels advocats per analitzar totes les qüestions relatives a l’estudi de la ment i la conducta humana, complementant i donant ajuda i suport a...