1.Controla contínuament el meu temps
2.És gelós i possessiu
3.M’acusa de ser infidel i coquetejar
4.Em desanima constantment a sortir o mantenir relacions amb els / les amics / es i amb la família
5.No vol que estudiï
6.No vol que treballi
7.Controla les meves despeses i m’obliga a retre comptes
8.M’humilia davant dels altres
9.Trenca i destrueix objectes de valor sentimental
10.M’amenaça
11.Carrega contra mi
12.Em força a mantenir relacions sexuals
13.Carrega als animals de companyia
14.Em desautoritza davant dels / de les fills / es
15.Competeix amb els fills / es per la meva atenció