1.Estat ansiós: Inquietud. Expectatives de catàstrofe. aprensió (anticipació amb temor). Irritabilitat.
2.Tensió: Sensacions de tensió. Cansament. Impossibilitat de romandre quiet. Reaccions d’espant. Plor fàcil. Tremolors. Sensacions d’incapacitat per esperar.
3.Pors: A la foscor, els desconeguts, a romandre sol, els animals, la circulació, en la gentada.
4.Insomni: Dificultats en agafar el son. Son no satisfactori, amb cansament al despertar-se. Somnis penosos. Malsons. Terrors nocturns.
5.Funcions Intel·lectuals (Cognitives): Dificultat de concentració. Falta de memòria.
6.Estat d’ànim depressiu: Pèrdua d’interès. Poc gaudi del temps lliure. Depressió. Insomni de matinada. Variacions anímiques al llarg del dia.
7.Símptomes somàtics musculars: Dolors musculars. Rigidesa muscular. sacsejades musculars. sacsejades clòniques. Cruixit de dents. Veu trencada.
8.Símptomes somàtics generals: Brunziment d’oïdes. Visió borrosa. Onades de calor o fred. Sensació de debilitat. Sensacions parestèsiques (punxades o formigueig).
9.Símptomes cardiovasculars: Taquicàrdia. Palpitacions. Dolor toràcic. Sensació pulsatiu en gots. Sensacions de pressió baixa o desmais. Extrasístolas (arítmies cardíaques benignes).
10.Símptomes respiratoris: opressió pretorácica. Constricció precordial. Sensació d’ofec o falta d’aire. sospirs. dispnea (dificultat per respirar).
11.Símptomes gastrointestinals: Dificultat per evacuar. Gasos. Dispèpsia: dolors abans o després de dinar, agro, inflor abdominal, nàusees, vòmits, constricció epigàstric. còlics (espasmes) abdominals. Diarrea. Pèrdua de pes. Estrenyiment.
12.Símptomes genitourinaris: miccions freqüents. micció imperiosa. Amenorrea (falta del període menstrual). Metrorràgia (hemorràgia genital). frigidesa. Ejaculació precoç. Impotència. Absència d’erecció.
13.Símptomes del sistema nerviós autònom: Boca seca. Accessos de enrojolament. pal·lidesa. Tendència a la sudoració. Vertígens. Cefalea (mal de cap de tensió).
14.Conducta en el transcurs de la prova: Tendència a acaparar. Agitació: mans inquietes, joc de dits, tancament dels punys, tics, arruga el mocador amb les manos.Inquietud: va i ve. Tremolor de mans. Rostre preocupat. Augment del to muscular o contractures musculars. Respiració entretallada. Pal·lidesa facial.Trago saliva. Rotar. Taquicàrdia o palpitacions. Ritme respiratori accelerat. Sudoració. Pestañea.