1.És impulsiu, irritable
2.És ploraner / a
3.És més mogut del normal
4.No pot estar-se quiet / a
5.És destructor (roba, joguines, objectes)
6.No acaba les coses que comença
7.Es distreu fàcilment, té escassa atenció
8.Canvia bruscament seus estats d’ànim
9.Els seus esforços es frustren fàcilment
10.Sol molestar freqüentment a altres nens