Selecció de personal

Serveis orientats a solucionar les necessitats que presenten les organitzacions.

Tècniques psicoterapèutiques que utilitzen

Selecció de personal / Headhunting

Procés per detectar potències laborals, que compleixin els requisits necessaris per realitzar un treball o càrrega.

Avaluacions psicològiques

Preselecció dels candidats, avaluació dels candidats mitjançant entrevistes, aplicació de bateries de proves psicotècniques adaptades al perfil sol·licitat, correcció d’interpretació i desenvolupament de l’informe basat en competències psicològiques.

Outplacement

Servei per orientar-lo i reubicar-los als treballadors que han estat per fusions, adquisicions i / o reestructuracions de l’organització que hauran de prescindir de la part del personal. L’objectiu és contenir i redefinir la persona d’una forma positiva per facilitar la reinserció laboral i no es veurà afectada al mercat laboral ni a la seva vida familiar. Així pot ser un poder en el disseny d’estratègies per aconseguir nous objectius laborals.

Salut psicològica laboral

Servei d’assistència psicològic per als treballadors de l’organització. Amb l’objectiu de donar herramients i recursos necessaris per a l’autogestió emocional i el desenvolupament de les seves fortaleses.

Avaluació dels treballadors

Avaluació individual psicològica dels treballadors per conèixer millor el seu equip i potenciar les seves competències.

Factors de motivació i avaluació en els treballadors

Plànols de l’organització o direcció

Oportunitats de promoció

Contingut del treball

Supervisió

Recompensos econòmics

Condicions de treball

Comparadors de treball

Contacta amb nosaltres!