Coaching d'empresa

Potenciem la producció de la teva empresa a través de les persones que hi treballen incrementant la seva efectivitat en en pla individual
i d’equip i ajudem a crear un ambient de treball òptim i a estimular el creixement personal.

T’ajudem

En Gabinet Psicològic Romeu veiem el coaching com una educació i ensinistrament en pro de desenvolupar capacitats en l’àmbit de les habilitats i conductes. Segons un expert i pioner en el coaching com és John Whitmore el coaching fonamenta les bases per aprendre
millor i sempre des d’una perspectiva empírica. En el nostre gabinet comptem amb experts preparats per ajudar a crear aquestes bases en l’àmbit empresarial. No oferim teràpies ni una formació teòrica sinó que vam asseure les bases perquè les persones desenvolupin
i sàpiguen com estimular capacitats, actituds, habilitats socials i tot el que millori l’activitat professional de les mateixes de manera
integral, optimitzant d’aquesta manera l’execució i rendiment dels processos dins de l’empresa i creant un ambient de convivència
òptim per treballar, amb persones que se senten bé amb elles mateixes la qual cosa es tradueix en una bona convivència, treball en equip
optimitzat, rendiment de qualitat i bones praxis empresarials com ara sentir responsabilitat cap a l’empresa.

Beneficis del coaching a la teva empresa

Optimitzar els recursos humans de l'empresa

Apostar pel benestar dels treballadors té un impacte positiu i directe en la producció de l’empresa. Si abans les empreses comptaven amb serveis mèdics etc. Ara els recursos humans de la companyia tenen un paper molt més rellevant en un marc en el qual val la pena tenir a un expert en coaching per gestionar-los i optimitzar-los..

Relaciones interpersonales positives

Millora les relacions interpersonals

Qualitat i efectivitat en l'activitat diària

El rendiment i la qualitat en el treball de les persones en la teva empresa depèn en gran mesura que estiguin contents amb la seva comesa i que se sentin part del lloc, en Gabinet Psicològic Romeu t’assessorem i orientem per poder millorar si és possible en aquest aspecte.

Augmentar la responsabilitat

La manca de compromís i motivació amb l’empresa o de reconeixement cap al treballador fa que que la responsabilitat que es té en relació a la mateixa empresa disminueixi. El nostre gabinet psicològic t’ajuda a conèixer millor els teus treballadors, les seves aspiracions, interessos personals … Coneix millor als teus treballadors i ells seran més responsables amb la teva empresa.

Augment de l'eficàcia i eficiència del treball en equip

Els millors equips són els que fan de diversos punts de visita un d’únic i vàlid i senten l’èxit i el fracàs de manera col·lectiva
i el lideratge és majorment compartit i l’esforç és de tots, el nostre gabinet psicològic avalua els teus treballadors per assessorar en la creació i desenvolupament d’equips de treball.

Contacta amb nosaltres!