El poder de la por

“La por s’ha convertit en una emoció primària dominant en la societat actual. Tant el temor que neix de les circumstàncies col.lectives -desastres naturals, guerres o crisis econòmiques-, com el que sorgeix del nostre interior, especialment del cervell -fòbies ansietat, angoixa, pànic o incertesa”.

Parafrasejant el títol i un dels paràgrafs del conegut llibre del Dr. Jorge Tizón, eminent psiquíatre, psicoanalista i neuròleg de la Universitat de Barcelona, podem constatar que de fet, estem convivint quotidianament amb la por, i més si tenim en compte l’elevada influència que els mitjans de comunicació generen en el nostre pensament i conducta, augmentant i magnificant els nostres temors.

Tal i com explica el Dr. Tizón, cal que situem els temors en el seu context just, aprenent a identificar-los i a gestionar-los dins de la nostra vida quotidiana. Només així podran perdre força, especialment si també els treballem amb teràpies psicològiques basades en els esquemes cognitius, en la intel.ligència emocional i en la psicologia positiva.

Un dels mecanismes bàsics per a gestionar la por, és entendre que s’ha d’afrontar, però evitant exposicions innecessàries i, sobretot, sense deixar-se portar per les sensacions corporals. En aquest sentit, són molt recomanables els exercicis respiratoris antiangoixa.

Més enllà d’aquests mecanismes terapèutics d’autogestió, evidentment n’hi ha d’altres més estructurats i d’un major abast, que s’hauran d’aplicar quan ens trobem davant d’estats de pors més patològiques, és a dir, quan la por adquireix un nivell i una retllevància tals, que paralitzen i desadapten la persona, generant un quadre clínic que requerirà d’una intervenció professional adequada.

Però en qualsevol cas, si mantenim una actitud d’acceptació de la por com a emoció humana normal i adaptativa, i ens centrem en relativitar-la i en afrontar-la quan la notem, ja tindrem bona part de la feina feta.

Santiago Romeu Andrés
Psicòleg Especialista en Psicologia Clínica, col. núm. 5205 COPC
GABINET PSICOLÒGIC ROMEU

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *