Conseqüències de la Síndrome d’Alienació Parental en menors

Encara que actualment hi ha pocs estudis sobre les conseqüències que un SAP tindrà a curt i llarg termini en els / les menors , sí que s’ha pogut observar , en llocs com el Punt de Trobada Familiar , davant la simple presència física del progenitor rebutjat , reaccions d’ansietat , crisi d’angoixa i por a la separació , el progenitor acceptat informa a més d’alteracions a nivell fisiològic en els patrons d’alimentació i son, conductes regressives , i de control d’esfínters .

Davant la presència de la simptomatologia descrita , indicar que a nivell de relació patern / matern filial , és aconsellable que els menors continuïn tenint relació amb el progenitor alienat , ja que una de les estratègies que utilitzarà el progenitor alienador serà que es suspengui el règim de visites utilitzant tàctiques com les descrites anteriorment . Per això és important a més, donar pautes i orientacions adequades al progenitor alienat perquè durant els contactes no afavoreixi amb la seva conducta o verbalitzacions , el manteniment del SAP . Aquestes orientacions van encaminades a no realitzar retrets als menors , ni entrar en els seus atacs , tenint en compte que no parlen per ells mateixos , donar respostes que satisfacin un retret o necessitat que transmet el / la menor , en els casos en què estiguem davant un nivell lleu o moderat en el qual es realitzin visites , centrar aquestes en un ambient lúdic entre tots dos, buscar activitats que siguin del gust del menor , i posteriorment tasques més personals , etc .

Els símptomes que s’han associat al SAP són, en suma, els següents :

– Campanya de denigració en la qual el nen està obsessionat amb l’odi cap a un dels progenitors : es combinen aquí el “rentat de cervell ” que porta a terme el progenitor alienant amb la pròpia contribució del fill a la denigració del progenitor alienat . No estem davant el SAP si el fill no col · labora en aquesta campanya .

– Racionalització de la conducta de manera feble , absurda o frívola : la SAP només pot predicar-se de fills que no han patit cap tipus d’abús , físic , sexual o emocional , ja que en cas contrari podria justificar la conducta denigrant del menor cap al progenitor . Al contrari , el SAP es caracteritza perquè el menor justifica amb arguments absurds seu odi cap al progenitor alienat .

– Falta d’ambivalència : en les relacions personals sempre hi ha aspectes positius i negatius . Els nens que presenten SAP són incapaços de reconèixer els aspectes positius de la seva relació amb el progenitor alienat i només se centren en els negatius , i, de manera inversa amb el progenitor alienant .

– El fenomen del ” pensador independent” : aquest fenomen ocorre quan el nen fa seus els sentiments d’odi cap al progenitor alienat quan en realitat, està imitant els del progenitor alienant .

– Suport automàtic al progenitor alienant : el nen que presenta SAP dóna suport de forma automàtica i sense reflexionar al progenitor alienant en casos de conflicte entre els pares .

– Manca de remordiments per la crueltat cap al progenitor alienat : els nens amb SAP no tenen cap tipus de remordiment en les seves manifestacions d’odi cap al progenitor alienat , qui té l’opció de , o tolerar el comportament del nen , o suspendre el contacte .

– Presència de ” situacions” prestades : el fill descriu situacions que , per la seva naturalesa , són impròpies de la seva edat i s’intueix que són obra del progenitor alienant .

– Extensió de la animositat cap a la família del progenitor alienat : l’odi del nen pot estendre a familiars del progenitor alienat i negar-se a visitar-los.

Els criteris per identificar si un nen està patint SAP segons Aguilar són ( Aguilar , 2008 ) :

– Els menors , recolzats per la mare o el pare alienador , inicien una campanya d’injúries i desaprovació cap a l’altre progenitor , a través de la qual expressen el seu rebuig , odi o temor cap a ell .

– Quan pretenen argumentar la seva actitud , utilitzen explicacions tribals per a justificar la campanya de desacreditació , raons que exposen fredament , en moltes ocasions de manera estereotipat i sense lògica .

– El menor construeix un món dicotòmic , de bo i dolent , en què es dóna una absència d’ambivalència cap al progenitor rebutjat , del qual no cal esperar res de bo i al que es considerarà culpable de qualsevol prejudici que li esdevingui.

– El menor pensa que ha arribat a aquesta situació mogut per la seva autonomia de pensament , és a dir , sense influència externa , únicament com a decisió lògica i pròpia després de les seves experiències viscudes .

– Si es produeix qualsevol atac , vingui d’on vingui , cap al progenitor al qual està unit , el menor porta a terme una defensa del pare alienador .

– Els menors que manifesten aquest comportament mostren una absència de culpa davant els sentiments del pare o la mare rebutjat , que els permet la seva exploració emocional i econòmica .

– En un discurs , el nen utilitza escenaris prestats en les seves expressions , que consisteixen en situacions , passatges , converses i termes que expressa com a propis o viscuts en primera persona , tot i que mai hagués estat present quan van passar o resultin incoherents amb la seva edat .

– Es produeix una extensió d’odi del progenitor alienat , que provoca en el nen un rebuig extensible també a l’àvia , els oncles i cosins de la família del progenitor rebutjat .

Míriam Armengol García

Psicòloga especialista en Psicologia Jurídica i Forense Col Núm 15179