El benestar nutricional: determinant pel benestar general

Gaudir d’un bon estat de salut no és simplement l’absència de malaltia, sinó el benestar físic, mental i social. Aquest benestar ve determinat per diversos factors com són: la biologia humana, el medi ambient i l’estil de vida. Cal doncs, tenir una visió amplia de la salut per tal d’entendre i poder tractar a cada persona des dels diferents àmbits: biològic, psicològic i social.

L’alimentació forma part de l’estil de vida de les persones, i consisteix en obtenir de l’entorn productes ja siguin processats o no, els aliments. Un cop s’han ingerit aquests productes, a l’organisme comença un procés involuntari on els aliments es transformen en nutrients i s’incorporen a les estructures fisiològiques de l’organisme. Aquesta assimilació de nutrients, la nutrició, determinarà l’estat estructural, energètic i també anímic de l’individu.

 

Una malnutrició sostinguda en un temps més o menys llarg, comporta l’aparició de disfuncions o patologies tals com: diabetis Mellitus tipus 2, hipertensió arterial, obesitat, anèmia, alteracions hormonals, síndrome metabòlic, alteracions de l’estat d’ànim, etc. És a dir, provoca una mala salut.

Per entendre com prevenir o guarir la malnutrició, cal comprendre el què la provoca. Pot estar causada a grans trets per dos factors; per la mala alimentació de l’individu, conseqüència del desconeixement, de la comoditat, de l’estrès, de disfuncions anímiques o psicològiques, etc. O ve pot existir alguna disfunció fisiològica tals com intoleràncies, al·lèrgies, diabetis Mellitus tipus I, etc., que provoquin una mala digestió i/o assimilació de nutrients.

Sigui quina sigui la causa de la malnutrició, des de la nutrició i la dietètica, cal valorar quina és i què comporta, per tal d’elaborar un tractament dietètic. Aquest tindrà l’objectiu d’ensenyar a utilitzar els aliments adequats per a cada individu i així arribar a tenir un bon estat nutricional, que serà determinant per a tenir una bona salut.

 

Laura Labernia Peralejo

Llicenciada en Ciència i Tecnologia dels aliments

Diplomada en Nutrició humana i Dietètica