Retard en la parla

Normalment , els nens aproximadament als tres anys ja tenen establert un llenguatge d’acord amb les seves regulacions gramaticals , tot i que les nenes solen ser més precoces que els nens en la seva adquisició . Per tant , si al voltant dels dos anys i mig un nen no parla , i només es comunica a través de paraules curtes i gestualment , és llavors quan el pares han de preocupar-se perquè possiblement el seu fill pateixi un retard en la parla.

índice

Aquests retards , es poden diferenciar en dos tipus : d’una banda , el simple , i per un altre el sever o greu . El primer es caracteritza per unes bones i correctes expressions verbals després dels tres anys i tots els problemes relacionats amb la parla els superen abans de començar l’escola . I pel contrari , quan parlem d’un retard sever o greu , el llenguatge en el nen apareix més enllà dels cinc anys i presenta dificultats que persisteixen en iniciar l’escola . Per tant , aquest últim repercutirà negativament en l’aprenentatge escolar i en l’ajust del nen al medi social.
Les causes que podem trobar en relació a aquest problema són diverses . Algunes de les més freqüents són : l’herència familiar , és a dir , que els pares del nen també hagin començat a parlar més tard del normal en la seva infància , també trobem que un retard motriu pugui ser el causant , o bé que el nen es limiti a imitar altres membres de la família amb trastorns del llenguatge . Encara que també hi ha la possibilitat , que no hi hagi cap causa externa , ni tampoc que hi hagi un desenvolupament global del nen que influeixi en aquest àmbit , llavors , estaríem parlant d’un retard específic de la parla . Altres factors molt importants que incideixen o que poden arribar a influir perquè es doni aquest problema poden ser múltiples , així com :

  • Defectes dels òrgans de la parla : fissura palatina , anomalies dentals , vegetacions adenoidales ” carnots ” , inflamacions de les amígdales …
  •  Dèficit auditiu i visual : veure bé també és important ja que els nens imiten observant els moviments bucals de les persones que els envolten .
  • Retard en el desenvolupament intel·lectual : si la capacitat mental està disminuïda , normalment , però no en tots els casos , repercutirà en el llenguatge.
  • Lesió cerebral en la infància : les lesions cerebrals , van molt lligades a les pertorbacions de tipus motor , però per sort el nostre cervell és capaç de compensar les parts danyades per les parts sanes , encara que per aconseguir-ho hem de dur a terme una rehabilitació i un entrenament intensiu amb un especialista adequat .
  •  Retards en l’evolució corporal : sovint en aquests nens s’observen “intervals muts “, que són períodes on el nen “entén ” el que es parla però ell no ” sap o pot” parlar.
  • Influències externes que poden produir retards en aquesta adquisició , així com: estimulació deficient de la parla , conflictes en la família i / o actituds incorrectes dels pares sobre el nen ( sobreprotecció o indiferència / rebuig ).

Finalment dir , que qualsevol d’aquests factors pot ser el causant d’un retard de la parla , encara que més d’ un poden donar-se alhora , o per contra com hem dit anteriorment potser cap d’aquests factors es presenten en el nen i simplement aquest presenti un retard específic de la parla , que s’haurà de començar a tractar el més aviat possible.
Si voleu saber més sobre aquest tema , podeu visitar les següents adreces :

http://es.globedia.com/ninos-retraso-tratamiento

http://www.bebesymas.com/desarrollo/retraso-del-habla-en-los-ninos

 

Laia Escobar

Logopeda Infantil y Neurologopeda CLC, núm. 083636